Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

27 Sty 2020
06:15PM -
Zebranie
03 Lut 2020
06:15PM -
Zebranie
10 Lut 2020
06:15PM -
Zebranie
17 Lut 2020
06:15PM -
Zebranie
24 Lut 2020
06:15PM -
Zebranie
02 Mar 2020
06:15PM -
Zebranie
09 Mar 2020
06:15PM -
Zebranie


Galeria 2016

Zebranie walne 03.02.2017

Zebranie walne:


03 Luty 2017 r o godz 18.00 - w pierwszym terminie, 

lub

03 Luty 2017 o godz 18.30 - w drugim terminie

odbędzie się doroczne walne zebranie sprawozdawczo –
wyborcze stowarzyszenia  Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego
Miączyńskiego
Herbu Suchekomnaty,  w Lamusie w Zawieprzycach.

 

Proponowany porządek walnego zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Zarządowi absolutorium.
7. Zgłoszenie i wybór kandydatów do komisji wyborczo –skrutacyjnej.
8. Zgłoszenie i wybór kandydatów do komisji wnioskowej.
9. Zgłoszenie kandydatów do zarządu stowarzyszenia.
10. Wybór członków zarządu stowarzyszenia
11. Zgłoszenie kandydatów do komisji rewizyjnej.
12. Wybór członków komisji rewizyjnej.
13. Sprawozdanie komisji wnioskowej, podjęcie uchwał.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie zebrania.

Na zebranie zaprasza Zarząd Stowarzyszenia.
                za Zarząd: Grzegorz Pastusiak sekretarz zarządu