Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń


Muzeum

Wyjątkowe muzeum czasów Jana III Sobieskiego na Szlacheckim Szlaku w woj. lubelskim

Zapraszamy do naszego Muzeum Broni Białej i Strojów XVIIw.

Zaczynamy sezon od 19.03.2017 

         Z przykrością informujemy, że Nasze Muzeum jest nieczynne od 26 czerwca 2020 r. do odwołania, czyli do czasu przywrócenia przez p. Wójt Dorotę Szczęsną dostępu do tutejszej siedziby użyczonej

od kwietnia 2013 r.  Stowarzyszeniu Chorągiew Zamku w Zawieprzycach.

      

       Niedzielne i świąteczne dyżury przewodnickie, których celem była promocja Gminy Spiczyn

ze szczególnym uwzględnieniem historii obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach, zostały zawieszone ze względu na zakwestionowanie praw i roli  naszego Stowarzyszenia w rozwoju lokalnego ruchu turystycznego.

        Wszelkie uwagi lub pytania w sprawie braku możliwości zwiedzania Wzgórza Zamkowego prosimy kierować do Urzędu Gminy w Spiczynie.

                                Członkowie Chorągwi Zamku w Zawieprzycach

                                      Atanazego Miączyńskiego herbu SucheKomnaty

 

Muzeum (Lamus) czynne w godz. 14.00 - 17.00 w niedziele 

Umówione grupy min.20 osób mogą być oprowadzane w dowolnym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 

Zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu się pod numerami telefonów:

 

500-194-651 - wiceprezes Stowarzyszenia - Artur Krzysiak

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Muzeum czasów Jana III Sobieskiego w zawieprzyckim lamusie

 

 

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej 

 

Project supported by a grant from switzerland through the   swiss contribution to the enlarged european union

 

 

 

 

Stowarzyszenie ?Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty? zaprasza wszystkich do śledzenia postępów i działań w realizowanym projekcie pn. ?Wyjątkowe muzeum czasów Jana III Sobieskiego na Szlacheckim Szlaku w woj. lubelskim?, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty jest organizacją działającą na terenie gminy Spiczyn, leżącej w powiecie łęczyńskim. Stowarzyszenie łączy miłośników historii i wiedzy o regionie, a także społeczników i entuzjastów aktywnego życia. Większość podejmowanych przedsięwzięć wynika z celów edukacyjnych i promocyjnych, które koncentrują się na historii XVII wieku i kulturze najbliższej okolicy. Aby realizować cele statutowe Członkowie Stowarzyszenia przygotowali projekt, który został pozytywnie oceniony w naborze wniosków z Programu ?Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim?. Celem projektu jest utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej na obszarze programu ?Szlak Jana III Sobieskiego? poprzez stworzenie muzeum dedykowanego czasom Jana III Sobieskiego oraz jego związkom z obszarem Szlaku.

Głównymi działaniami projektu będą:

  • Zakup wyposażenia muzealnego (gablot, eksponatów ? replik broni białej, strojów z epoki,
  • Opracowanie ekspozycji ? opisów i katalogów eksponatów,
  • Zakup materiałów edukacyjnych ? folderów, książeczek edukacyjnych,
  • organizacja imprezy promocyjnej- pikniku rodzinnego oraz tematycznych warsztatów historycznych.

 

Całkowita wielkość wydatków wynosi: 56 400,00 PLN (15 832,47 CHF), Operator Dotacji przyznał Stowarzyszeniu dofinansowanie w wysokości: 50 000,00 PLN (14 035,86 CHF).

Projekt rozpocznie się 01.05.2015, zakończenie działań planuje się dnia 31.07.2015 roku.

Uwieńczeniem działań będzie impreza dla turystów oraz mieszkańców regionu. Szczegółowe informacje o realizacji działań będą dostępne na stronie Stowarzyszenia http://www.suchekomnaty.pl/

 

Projekt będzie początkiem dalszych podobnych działań przyczyniających się do rozwinięcia oferty kulturalnej regionu oraz atrakcji turystycznych nawiązujących do czasów Jana III Sobieskiego.

Członkowie Stowarzyszenia Suchekomnaty

Zawieprzyce 121
21-077 Spiczyn

              

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Szwajcarskiego można znaleźć na stronach:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/

oraz

http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home

 

 Fotorelacja z otwarcia:


Licznik:                                                                             

monitoring pozycji