Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń


Stowarzyszenie

O Nas

Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty

Zawieprzyce 121

21-077 Spiczyn

KRS: 0000456827

REGON: 061540460

NIP: 505-01-23-925

Konto: Bank BGŻ 63 2030 0045 1110 0000 0266 8120 

Zarząd:

Antinina Gajos - Prezes Zarządu

Artur Krzysiak - Członek Zarządu - Wiceprezes

Ewa Lutomska - Skarbnik

Adam Zezula - Sekretarz Zarządu

Jakub Włodarczyk - Członek Zarządu

 

 


Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty jest organizacją pozarządąwą działającą na terenie gminy Spiczyn. Jako grupa nieformalna pierwsze inicjatywy realizowała w 2010 i 2011 roku.

Stowarzyszenie łączy miłośników historii i wiedzy o regionie, a także społeczników i entuzjastów aktywnego życia. Większość podejmowanych przesięwzięc wynika z celów edukacyjnych i promocyjnych, które koncentrują się na historii XVII wieku i kulturze najbliższej okolicy. Członkowie Chorągwi biorą udział w wielu imprezach regionalnych, ogólnopolskich i europejskich stanowiąc barwną wizytówkę Zawieprzyc i niezwykłą aktrakcję obyczajową dla widzów. 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Stymulacja społecznej aktywności na poziomie regionalnym
 2. Integrowanie środowiska lokalnego
 3. Wspieranie rozwoju regionalnego
 4. Promocja turystyki, historii,kultury i tradycji regionu
 5. Promowanie współdziałania z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności
 6. Działalność edukacyjna,kulturalna, wychowawcza  i sportowa
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej

 

W historii nasze korzenie.

Nasza Chorągiew działa od wiosny 2010 roku. Została powolana w ramach projektu "Patriotyzm jutra" realizowanego na tereniu gminy Spiczyn.

Przez trzy lata funkcjonowała pod egidą Fundacji Nadwieprzańskie Horyzonty. W marcu 2013 roku usamodzielniła się, przyjmując status stowarzyszenia i pełną nazwę Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty.

 


 

Kodeks Rycerski

 

O żywocie

 • Człeka wszelakiego szanować;
 • Miłość w sercu nosić;
 • Prawdę sercem i usty wyznawać;
 • Dobra i prawości przed złem i niesprawiedliwością bronić;
 • Słowu danemu wiernym być;
 • Zapalczywości nie mieć, gniewu nierozważnym uczynkiem nie wykonywać;
 • Zważać na dumę rycerską by pychą nie została splamiona;
 • Nigdy, jako żyw,pleców wrogowi nie ukazywać;

O służbie

 • Ducha swego i ciało doskonalić;
 • W wierności powołaniu swemu pozostawić;
 • Ciało swe w sprawności trzymać, być zawsze do broni gotowym;
 • Majątek swój pomnażać i w należytym porządku trzymać,by godnie w pole wystąpić gdy zajdzie potrzeba;
 • W miłosierdziu swoim hojnym być, w złej przygodzie uczynkiem i majątkiem wspomagać;

O porządku

 • Sprzeczek nie miłować; 
 • Ze skłóconymi pojednać się przed słońca zachodem;
 • Rozkazaniu starszego we wszystkim być posłusznym;
 • Oczu nie zamykać na grzechy występnych braci,lecz ku ich naprawie podążać;
 • Nie być winu ponad miarę oddanym,umysł w trzeźwości trzymać;
 • Do przyzwoitości się wdrażać, słow Złego w zwyczaju nie naśladować;
 • Oręża pochopnie nie dobywać, w stanie gotowości utrzymywać.