Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń


Galeria 2017

Udział w uroczystościach upamiętniających rzeź Wołyńską 06.05.2017

W Przebrażu odbyła się msza św., polowa którą odprawił ordynariusz diecezji łuckiej. Akademię patriotyczną przygotowała j młodzież z Chełma, oprawą muzyczną jeden z chełmskich chórów. Uczestnicy odwiedzili także miejsca związane z 27. Wołyńską Dywizją AK oraz zwiedzili stare miasto Łucka, jako symbolu wielokulturowości tego regionu. W okresie rzezi wołyńskiej fala mordów dokonywanych na ludności polskiej stopniowo przesuwała się ze wschodu na zachód. W maju 1943 r. grupy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wymordowały ludność 68 polskich wsi, spalone zostały wszystkie dwory szlacheckie w powiecie kowelskim. W czerwcu dokonano napadów na 78 wsi. Działająca na terenie Wołynia Armia Krajowa została zaskoczona rozwojem wypadków. Okręg Wołyń, podporządkowany bezpośrednio Komendzie Głównej AK, posiadał budowę szkieletową, bez oddziałów partyzanckich w terenie. Te ostatnie powstały dopiero w lipcu 1943 r. na bazie konspiracji i samoobron takich miejscowości jak m.in. Przebraże. W 1944 r. stały się one trzonem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.