Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

15 Gru 2017
06:00PM -
Zebranie Chorągwi
22 Gru 2017
06:00PM -
Zebranie Chorągwi
29 Gru 2017
06:00PM -
Zebranie Chorągwi
05 Sty 2018
06:00PM -
Zebranie Chorągwi
12 Sty 2018
06:00PM -
Zebranie Chorągwi
19 Sty 2018
06:00PM -
Zebranie Chorągwi
26 Sty 2018
06:00PM -
Zebranie Chorągwi


Galeria 2016

Zebranie walne 03.02.2017

Zebranie walne:


03 Luty 2017 r o godz 18.00 - w pierwszym terminie, 

lub

03 Luty 2017 o godz 18.30 - w drugim terminie

odbędzie się doroczne walne zebranie sprawozdawczo –
wyborcze stowarzyszenia  Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego
Miączyńskiego
Herbu Suchekomnaty,  w Lamusie w Zawieprzycach.

 

Proponowany porządek walnego zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały ws. udzielenia Zarządowi absolutorium.
7. Zgłoszenie i wybór kandydatów do komisji wyborczo –skrutacyjnej.
8. Zgłoszenie i wybór kandydatów do komisji wnioskowej.
9. Zgłoszenie kandydatów do zarządu stowarzyszenia.
10. Wybór członków zarządu stowarzyszenia
11. Zgłoszenie kandydatów do komisji rewizyjnej.
12. Wybór członków komisji rewizyjnej.
13. Sprawozdanie komisji wnioskowej, podjęcie uchwał.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie zebrania.

Na zebranie zaprasza Zarząd Stowarzyszenia.
                za Zarząd: Grzegorz Pastusiak sekretarz zarządu