Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń


Zawieprzyce

Lamus

Lamus
Został wzniesiony w tym samym czasie co zamek (XVII w.). Początkowo mieściła się tam zbrojownia, później skarbiec. Jest murowany, założony na planie kwadratu, dwukondygnacyjny, na zewnątrz wsparty przyporami, w trzech narożach, nakryty czterospadowym dachem gontowym. Wewnątrz sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo – krzyżowe

 

Obecnie mieści się tu Muzeum Broni Białej i Strojów XVIIw. i siedziba Stowarzyszenia Chorągwi Zamku w Zawieprzycach im Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty.