Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego

Herbu Suchekomnaty

Najbliższe wydarzenia

23 Lip 2018
07:00PM - 09:00PM
Zebranie Chorągwi
30 Lip 2018
07:00PM - 09:00PM
Zebranie Chorągwi
06 Sie 2018
07:00PM - 09:00PM
Zebranie Chorągwi
13 Sie 2018
07:00PM - 09:00PM
Zebranie Chorągwi
20 Sie 2018
07:00PM - 09:00PM
Zebranie Chorągwi
27 Sie 2018
07:00PM - 09:00PM
Zebranie Chorągwi


Zawieprzyce

Lamus

Lamus
Został wzniesiony w tym samym czasie co zamek (XVII w.). Początkowo mieściła się tam zbrojownia, później skarbiec. Jest murowany, założony na planie kwadratu, dwukondygnacyjny, na zewnątrz wsparty przyporami, w trzech narożach, nakryty czterospadowym dachem gontowym. Wewnątrz sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo – krzyżowe

 

Obecnie mieści się tu Muzeum Broni Białej i Strojów XVIIw. i siedziba Stowarzyszenia Chorągwi Zamku w Zawieprzycach im Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty.